سرعت ارسال خبرنامه

سرعت ارسال خبرنامه

سرعت ارسال خبرنامه

سرعت ارسال خبرنامه در ارسال انبوه خبرنامه های افراد مختلف مقوله ایست که امتیاز ویژه ای را برای ارسال خبرنامه به ارمغان می آورد. استفاده از خبرنامه برای تمام کسانی که آدرس ایمیل افراد گیرنده ایمیل را دارند مناسب ترین نوع ارسال است اما صرف داشتن آدرس گیرندگان باعث نمی شود تا افراد نوع ارسال خبرنامه را انتخاب نمایند.

ارسال مارکتینگ دارای محدودیت هایی در ارسال است که با توجه به نوع ماهیت آن بر روی این نوع ارسال گذاشته شده است اما خبرنامه در مقایسه با ارسال ایمیل تبلیغاتی محدودیتی نخواهد داشت.

با توجه به اینکه نوع ارسال خبرنامه و یا خبرنامه  هوشمند برای کاربرانی انجام می شود که خودشان آدرس ایمیل را در اختیار ارسال کننده قرار داده اند و منتظر دریافت ایمیل هستند محدودیت ارسال در هر ساعت و یا ارسال بر اساس ارزیابی ارسال وجود ندارد. محدودیت هایی که در ارسال ایمیل مارکتینگ قرار داده شده اند بیشتر به منظور حصول اطمینان از نوع گیرندگان و رفتار آن ها در برابر ارسال است و در صورتی که درصدی ازگیرندگان وجود نداشته باشند و یا گزارش ارسال اسپم داشته باشند، از ادامه روند ارسال جلوگیری خواهد شد. به همین جهت با ارزیابی ارسال در ساعت گذشته و بررسی پیشینه ارسال دامنه ارسال کننده؛ محدودیت ارسال در هر ساعت تعریف خواهد شد.

دلیل عدم وجود محدودیت در ارسال خبرنامه نیز به همین موضوع مربوط است.خبرنامه ارسال ایمیل به کاربرانی است که منتظر دریافت آن هستند و مسلما اگر به همین جهت ارسال انجام شده باشد گزارش اسپم و یا ریپوت شدن و بلاک نمودن ارسال کننده وجود نخواهد داشت. ممکن است اگر دریافت کننده خبرنامه تمایلی به دریافت ایمیل نداشته باشد درخواست ” عدم عضویت ” را انتخاب خواهند کرد. علاوه بر این چون مشتریان با رضایت آدرس ایمیل خود را در اختیار ارسال کننده قرار داده اند دیگر نیازی به ارزیابی و یا بررسی ارسال انجام شده توسط آدرس ایمیل به شدت ایمیل مارکتینگ نیست. در هر بار درخواست ارسال خبرنامه، درخواسن به هر تعداد که باشد بدون محدودیت در صف ارسال قرار خواهد گرفت. البته ممکن است هر اپراتور بنابر سیاست های ارسال خود تصمیم متفاوتی در زمان بندی ارسال ها داشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *