ایمیل : نامه الکترونیکی

ایمیل، نامه الکترونیکی است. نامه ای با جنس متفاوت، مبدا و مقصدی متفاوت و کاربردی فراتر از یک نامه. جایگزین سبک سنتی ارسال نامه و ضرورت دنیای مجازی

letter

نامه های سنتی مرسوله های پستی هستند که تنها حاوی متن هستند، مرسوله هایی که با نگارش و کتابت مفاهیم انسانی بر روی کاغذها وسیله ارتباطات بین انسان ها را فراهم می آورد. و اگر نامه های سنتی حاوی اطلاعاتی غیر نگارشی مانند محصول و یا رسانه های تصویری و… از حوزه نامه خارج شده و مرسوله ای پستی و غیر از نامه محسوب می گردد. ایمیل، معادل متفاوت نامه در دنیای الکترونیک و مجازی می باشد که نامه الکترونیکی را به نام خود ثبت نموده است. ارسال ایمیل نه تنها همان مفاهیم مکتوب و نگارشی انسان ها را منتقل می کند بلکه می تواند منتقل کننده هر نوع رسانه تصویری، اطلاعات، فایل های کاربردی و… باشد که انتقال این اطلاعات امری مهم است که در صورت نادید گرفتن این خدمات در دنیای اینترنت عملاً یکی از پایه های دنیای مجازی را دچار تزلزل کرده ایم.

ایمیل سرعت انتقال اطلاعات را به حد چشمیگیری کاهش می دهد و بر اساس بستر های مورد استفاده خود (اینترنت و فناوری های وابسته)، رقابت خود با نامه های سنتی را از بین برده است و چنان محبوبیت و کاربری مفیدی را به خود اختصاص داده است که امروزه مقایسه ای بین این رسانه و نامه به چشم نمی خورد بلکه گاهاً ممکن است امری خنده دار و مضحک نیز محسوب شود. این نامه الکترونیکی در ادوار گوناگون شامل تغییر و تحولات متفاوتی نیز شده است و از امکانات بسیار محدود و متفاوت به پیشرفتی رسیده است که ایمیل های امروزی، می توانند انتقال دهنده فایل های بسیار حجیم و مهم باشند که در اوایل پیدایش اینترنت، حتی امکان پردازش و مشاهده آن اطلاعات توسط یک کاربر نیز وجود نداشت، حال که آن را از کاربری به کاربر دیگر انتقال داد امری دشوار و پیچیده فرض می شد که امروزه از اصول اولیه کاربری اینترنت شمرده می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *