اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۴

ایمیل : نامه الکترونیکی

ایمیل، نامه الکترونیکی است. نامه ای با جنس متفاوت، مبدا و مقصدی متفاوت و کاربردی فراتر از یک نامه. جایگزین سبک سنتی ارسال نامه و ضرورت دنیای مجازی نامه های سنتی مرسوله های پستی هستند که تنها حاوی متن هستند، مرسوله هایی که با نگارش و کتابت مفاهیم انسانی بر روی کاغذها وسیله ارتباطات بین انسان ها را فراهم می آورد. و اگر نامه های سنتی حاوی اطلاعاتی غیر نگارشی مانند محصول و یا رسانه های تصویری و… از حوزه نامه خارج شده و مرسوله ای پستی و غیر از نامه محسوب می گردد. ایمیل، معادل متفاوت نامه در دنیای الکترونیک و مجازی می باشد که نامه الکترونیکی را به
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

اینترنت : ایمیل

با پیدایش رسانه اینترنت و استقبال کم نظیر بشر از این فناوری تأثیرگذار فرهنگ ها و مفاهیم جدیدی وارد علم رایانه شد و البته در ادامه این علم و مفاهیم آن چنان گسترده شد که علم نوینی به نام فناوری اطلاعات پدید آمد. در این بین مقصود ما مفهومی کلیدی و خاص است که نبود آن را به نوعی می توان به نبود اینترنت معنا کرد. در هر دنیایی ارتباطات و انتقال مفاهیم از مبانی زندگی و عوامل پیشرفت شناخته می شود. در دنیای حقیقی انسان ها از گفتار و نوشتار به زبان های گوناگون برای برقراری ارتباط بهره می گیرند و حال با این احتساب که مبدأ و مقصد
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۴

سرآغازی برای ایمیل

سرآغازی برای ایمیل را با معرفی ایمیل و تاریخچه آن شروع می کنیم زیرا ایمیل رکن اصلی ارتباطات سایت و ستون اصلی ایمیل مارکتینگ و خبرنامه می باشد. پست الکترونیکی یا Electronic mail که در اصطلاح عامیانه به email یا e-mail معروف است ، در سال ۱۹۹۳ با این نام پا به عرصه فضای مجازی و دنیای ای تی گذاشت.ایمیل در واقع روشی برای تبادل پیام های دیجیتالی و کامپیوتری از یک نویسنده به یک یا چند گیرنده میباشد.ایمیل های مدرن امروزی، فرایند ارسال ایمیل را از طریق اینترنت و شبکه های کامپیوتری به نحوی بسیار بسیار سریعتر از نامه های زمان های گذشته انجام میدهند و به نوعی میتوان