چرا تعرفه ارسال ایمیل مارکتینگ و ارسال خبرنامه متفاوت است ؟
 

از ویژگی های منحصر بفرد Inbox.ir این مورد است که به صورت همزمان هر دو نوع ارسال ایمیل مارکتینگ و خبرنامه را در یک سامانه برای کاربران خود فراهم آورده است و هریک با توجه به خصوصیات نوع ارسال خود ، قیمت های مختص به خود را در ارسال دارند .

دو تفاوت اصلی در ارسال خبرنامه با ایمیل مارکتینگ باعث اختلاف قیمت در هریک خواهد شد :

  • در ارسال خبرنامه هزینه ها به صورت ماهانه و بر اساس تعداد مخاطبین محسوب می گردد در نتیجه در صورتی که مخاطبین شما در ارسال های متعدد ثابت باشند (مثلاً تمایل به ارسال ایمیل به اعضای سایت یا مشتریان مجموعه خود دارید و تنها هر ماه افرادی لغو اشتراک دارند و یا افراد جدیدی به عضویت مجموعه شما در می آیند) با پرداخت هزینه ماهانه ثابت می توانید در طول یک ماه چندین بار به تمام این افراد ارسال ایمیل داشته باشید اما در ارسال ایمیل مارکتینگ فارغ از بحث زمان یا تکراری بودن و نبودن مخاطبین، در هر ارسال باید مجدداً به تعداد ارسال ایمیل مدنظر شارژ ارسال ایمیل خریداری گردد.
  • تفاوت دیگر این است که در ارسال خبرنامه شما می توانید مخاطبین خود را مدیریت نمایید، بدین صورت که در انتهای هر ایمیل به کاربران اجازه داده می شود که در صورتی که تمایل به دریافت ایمیل های ارسال شده ندارند، اشتراک خبرنامه خود را لغو نمایند و در نتیجه شما می توانید به صورت منظم و مدیریت شده ارتباط مستمر خود را با کاربران حفظ نمایید اما این حالت در ایمیل مارکتینگ ضرورتی ندارد .
تعرفه خبرنامه
تعرفه های ارسال خبرنامه
تعرفه ایمیل
تعرفه های ارسال ایمیل